Blog categories

Comments

2.5.2019 Zápis do MŠ Kostice

Zápis do naší mateřské školy proběhne ve čtvrtek 2.5.2019 od 14:30 do 16:30 v budově MŠ Kostice, Hlavní 2.

K zápisu rodiče přinesou již vyplněnou žádost, na které potvrdí dětský lékař zdravotní stav a řádné očkování dítěte (§ 50 z.č.258/2000 Sb.).

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče mohou vyzvednout od 15.4. – do 30.4.2019 v MŠ.

Při zápisu se rodiče s dětmi mohou seznámit s prostředím mateřské školy, školním vzdělávacím programem, školním řádem, popř. dalšími údaji, které je o mateřské škole zajímají.

K ověření údajů uváděných v žádosti přinesou rodiče rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, popř. další dokumenty mající vliv na rozhodnutí o přijetí (viz kritéria).

Dokumenty

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *