Blog categories

Comments

Distanční výuka 22.3. – 26.3.2021

Co děláme tento týden 22.3. – 26.3.2021

TÉMA – „ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎÁTKA“

Slepičko kdákalko, kuřátka voď.

Husičko kejhalko, s housaty choď.

Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej.

Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej.

Koníčku běloušku, hopsa, běž,

s hříbátkem pro oves pojedeš.

Povídáme si:

Jaká domácí zvířata znáte? Víte, jak se jmenují jejich mláďátka?

Jaký máme z domácích zvířat užitek? Co nám dávají?

Básničky:

Koza

Naše Róza rohatá, to je koza nohatá.

Spase trávu, ba i listí, buďte si tím všichni jistí !

Mlsný jazyk, ten jí velí zbaštit celou hlávku zelí.

Prasátko

Stůj, prasátko, líbíš se mi !

Proč pak pořád ryješ v zemi ?

Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo .

jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé,

kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo !

Ovečky

Ovečky, ovečky, paste se, než hora sluníčko odnese.

Večer je na zádech odnáší, co zlatá kolem se rozpráší !

Ta hora naproti, těšte se, sluníčko zítra zas přinese.

Pejsek

Pejsek po dvou nechodí, za packu se nevodí.

Zatímco ty spinkáš, Jano, co on už má naběháno,

ale vždy jen po čtyřech běhá, co mu stačí dech.

Běží tam a zase zpátky. Než ty dojdeš do zahrádky,

oběhne dvůr čtyřikrát, každý pejsek běhá rád.

Nerad za packu se vodí, nerad jako lidi chodí.

Písničky:

Jaké znáš písničky o zvířátkách? Zazpívej si je.

(Skákal pes, Kočka leze dírou, Pásla ovečky, Já mám koně, Prší, prší, …)

Tvoříme:

Vyrob si zvířátka z ruliček od toaletního papíru.

Malujeme:

Namaluj své nejoblíbenější zvířátko.

Hrajeme si s pohádkou:

1. Přečti si s rodiči pohádku a zkus ji převyprávět.

2. Jaký byl kohoutek a jaká byla slepička? Popiš jejich vlastnosti.

3. Zkus pohádku nakreslit.

O kohoutkovi a slepičce

Kohoutek a slepička vyšli si spolu do obory na oříšky.

Kohoutek řekl: „Co kdo z nás najde, bude oběma na polovic”.

„Tak dobře!” odpověděla slepička. Hrabala, hrabala, vyhrabala jadýrko a upřímně se s kohoutkem o ně rozdělila.

Potom vyhrabal kohoutek taky jádro, ale byl lakomý, chtěl je čerstvě sám pohltit, aby slepička nevěděla, a jádro mu uvázlo v krčku.

„Běž honem, slepičko, přines vody, sic umru!”

Jak to řekl, převalil se na zemi, nožkama vzhůru. Slepička běžela pro vodu ke studánce:

„Studánko, dej vody
mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
má nožky nahoře —
bojím se, bojím, že umře!”

Studánka řekla: „Nedám ti vody, dokud mi nepřineseš od švadleny šátek”‘.

Slepička běžela ke švadleně:

„Svadlenko, dej šátek studánce,
studánka dá vody
mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
má nožky nahoře —
bojím se, bojím, že umře!“

Švadlena řekla: „Nedám ti šátku, dokud mi nepřineseš od ševce střevíčky”.

Slepička běžela k ševci:

„Mistře, dej střevíčky švadlence,
švadlenka dá šátek studánce,
studánka dá vody
mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
má nožky nahoře .—
bojím se, bojím, že umře!”

Švec řekl: „Nedám ti střevíčky, dokud mi nepřineseš od svině štětin”.

Slepička běžela ke svini:

„Sviňko, dej ševci štětiny,
švec dá střevíčky švadlence,
švadlenka dá šátek studánce,
studánka dá vody
mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
má nožky nahoře —
bojím se, bojím, že umře!”

Svině řekla: „Nedám ti štětin, dokud mi nepřineseš od sladovníka mláta”.

Slepička běžela k sladovníkovi:

„Sladovníče, dej svini mláta,
svině dá ševci štětiny,
švec dá střevíčky švadlence,
švadlenka dá šátek studánce,
studánka dá vody
mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
má nožky nahoře —
bojím se, bojím, že umře!”

Sladovník řekl: „Nedám ti mláta, dokud mi nepřineseš od krávy smetany!”

Slepička běžela ke krávě:

„Kravičko, dej sladovníkovi smetany,
sladovník dá svini mláta,
svině dá ševci štětiny,
švec dá střevíčky švadlence,
švadlenka dá šátek studánce,
studánka dá vody
mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
má nožky nahoře —
bojím se, bojím, že umře!”

Kráva řekla: „Nedám ti smetany, dokud mi nepřineseš s louky travičky”.

Slepička běžela k louce:

„Louko, dej krávě travičky,
kráva dá sladovníkovi smetany,
sladovník dá svini mláta,
svině dá ševci štětiny,
švec dá střevíčky švadlence,
švadlenka dá šátek studánce,
studánka dá vody
mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
má nožky nahoře —
bojím se, bojím, že umře!”

Louka řekla: „Nedám ti travičky, dokud mi nevyprosíš s nebe rosičky!”

Slepička prosila:

„Nebe, nebíčko! Dej louce rosičky,
louka dá krávě travičky,
kráva dá sladovníkovi smetany,
sladovník dá svini mláta,
svině dá ševci štětiny.
švec dá střevíčky švadlence,
švadlenka dá šátek studánce,
studánka dá vody
mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
má nožky nahoře —
bojím se, bojím, že umře!”

Slitovalo se nebe nad kohoutkem a seslalo louce rosičku, louka dala travičku, kráva smetanu, sladovník mláto, svině štětiny, švec střevíčky, švadlena šátek a studánka vody.

Slepička nabrala vody do zobáčku a jakmile ji kohoutkovi do krku vpustila, sklouzlo mu jadýrko dolů, kohoutek skočil na nožky, zatřepal křídloma a zakokrhal vesele: „Kokrhuhú!”

Pracovní listy:

Spočítej zvířátka

Co nám dávají domácí zvířátka

Zvířátka a mláďátka

Před, za

 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *