Blog categories

Comments

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu Mateřské školy Kostice

Dodatek č.1 ze dne 17.8.2020

Tímto dodatkem se doplňuje Školní řád Mateřské školy Kostice, příspěvkové organizace

dle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 ,vydán dne 17.8.2020 MŠMT

11. Přebírání/předávání dětí

– všichni (děti, zákonní zástupci, zaměstnanci, aj.) přicházejí do budovy MŠ pouze zdraví, bez příznaků jakékoliv choroby a obtíží

– do budovy smí pouze jedna dospělá osoba (ve výjimečném případě i se sourozencem dítěte mladším 3 let). Dítě ani jeho doprovod nesmí vykazovat jakékoliv příznaky onemocnění (rýma, kašel, atd.).

– při vstupu do budovy si rodič i dítě vydezinfikují ruce, stojan je umístěn u hlavního vchodu v budově. V prostorách MŠ se doprovod dítěte zdržuje nezbytně nutnou dobu.

– zákonní zástupci budou děti předávat učitelce u dveří do třídy, nebudou do třídy vstupovat

– děti si nebudou nosit hračky popř. jiné předměty do MŠ. Předem, prosím, dětem vysvětlete nutnost tohoto opatření, ať předejdeme pláči

– každé dítě bude mít v šatně kromě náhradního oblečení uloženého v pytlíku, tašce, apod.,

i jednu uzavíratelnou omyvatelnou plastovou krabičku s čistou rouškou pro případ náhlého onemocnění. Krabička i rouška musí být viditelně podepsána.

– případné změny v kontaktech (telefonní číslo, e-mail) zákonní zástupci ihned oznámí třídním učitelkám

-školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid- 19 ( tuto povinnost naplňují dle zákona o ochraně veřejného zdraví). Budeme věnovat zvýšenou pozornost příznakům infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest hlavy, krku, svalů, průjem, apod.)Do MŠ patří pouze ZDRAVÉ dítě.

Při zjištění příznaků onemocnění nebude dítě do MŠ přijato, popř. při pozdějším zjištění bude ihned kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě bezodkladně vyzvedl.

9. Docházka a způsob vzdělávání

– mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

V Kosticích 17.8.2020

Balgová Lenka
ředitelka MŠ

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *