Dokumenty

Čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Stáhnout dokument

Školní řád

Stáhnout dokument

Školní vzdělávací program

Stáhnout dokument

Předpis o úplatě

Stáhnout dokument

Informace k zápisu 2020/2021

Stáhnout dokument

Kritéria pro přijímání dětí

Stáhnout dokument

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Stáhnout dokument

Omluvenka pro předškoláky

Stáhnout dokument

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Stáhnout dokument

Co má dítě umět před nástupem do MŠ

Stáhnout dokument

Ochrana osobních údajů-GDPR
Pověřenec GDPR

Stáhnout dokument

Ochrana osobních údajů-GDPR
Přístup k osobním údajům

Stáhnout dokument