Informace z MŠ

Seznam přijatých dětí k 1.9.2023

Seznam přijatých dětí k 1.9.2023

Seznam přijatých dětí k 1.9.2023 dle registračních čísel Mateřská škola Kostice, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly: 1/2023      Přijímá se od 1.9.2023 2/2023      Přijímá se od 1.9.2023 3/2023      Přijímá se