Odhlašování stravy: Strava se odhlašuje den předem do 14:00. Výjimkou je pondělí, kdy můžete stravu odhlásit do 7 : 30 hod.V první den nemoci dítěte je možno si vyzvednout oběd, a to v čase 11:15 – 11:30.

Prosím, preferujte odhlašování dětí pomocí aplikace MOJE MŠ nebo SMS zprávou na tel. čísle: 737986336. Děkujeme

Upozornění pro rodiče:
Vzhledem k mimořádným hygienickým opatřením bude ovoce podáváno jen při ranní a odpolední svačince.

Číslo účtu MŠ je 86-183 603 0247/0100 (KB), použijte prosím variabilní symbol, je u přihlášky ke stravování.

Zdravá výživa

  • strava je pestrá, vyvážená plnohodnotná, vhodná co do kvantity i kvality
  • denně zařazeno ovoce, zelenina / zejména syrové /
  • individuálně respektujeme potřebu jídla
  • estetické prostředí, dostatek času při stolování
  • ochutnávky pro rodiče, recepty na nástěnkách 
  • vyhovující provozní podmínky, dodržování hygienických i technolog. postupů
  • časový odstup mezi jídly nepřesahuje tři hodiny


Pitný režim:
Nápoje v rámci přesnídávky, oběda a svačiny jsou připravovány kuchařkami ve školní kuchyni. Další pitný režim zajišťuje naše MŠ pitnou vodou. Děti se obsluhují samy podle své potřeby a pocitu žízně. Učitelky dohlížejí na dostatečnou konzumaci nápojů, které jsou k dispozici ve třídách po celý den.

Cena za nápoje je zahrnuta do přesnídávky, oběda a svačiny.

Šutová Ivana, vedoucí školní jídelny
Bc. Křivová Šárka, ředitelka MŠ Kostice

Stáhnout seznam alergenů

Image module

Na základě výsledných kalkulací cen potravin za rok 2022 dochází ke zvýšení cen stravného od 1.6.2022

Platnost cen od 1.9.2021            Platnost cen od 1.6.2022   

Děti 3 – 6 leté:                                       Děti 3 – 6 leté:

– Přesnídávka: 9, – Kč                          – Přesnídávka: 10, – Kč 

– Oběd: 24, – Kč                                    – Oběd: 29, – Kč

– Svačina: 9, – Kč                                   – Svačina: 10, – Kč

CELKEM: 42,-                                 CELKEM: 49,-

Děti, které dosáhnou v daném šk. roce od 1.9. do 31.8.  7 a více let.

Platnost cen od 1.9.2021                             Platnost cen od 1.6.2022

Děti 7 – 10 leté:                                                      Děti 7 – 10 leté: 

– Přesnídávka: 11, – Kč                                          – Přesnídávka: 12, – Kč  

– Oběd: 28, – Kč                                                      – Oběd: 30, – Kč 

– Svačina: 10, – Kč                                                  – Svačina: 11, – Kč

CELKEM: 49,-                                                    CELKEM: 53,-

Do skupiny strávníků 7-10let se zahrnují všechny děti, které dosáhnou v tomto školním roce 7 a více let.