Kontakt

Název: Mateřská škola Kostice, příspěvková organizace
Sídlo: Hlavní 2, 691 52 Kostice
Telefon: 519 338 207
Mob. pro odhlašovaní dětí: 737 986 336 (prosím, preferujte SMS)
Mob. na ředitelku školy: 731 529 971
E-mail: ms@kostice.cz
Datová schránka: 6n7ktak
Právní forma: příspěvková organizace od 1.11.2002
Typ: s celodenní péčí, trojtřídní MŠ
Zřizovatel: Obec Kostice
Kapacita školy: 79 dětí (v MŠ je k 30.9.2021 62 dětí – 23 předškoláků)
Počet zaměstnanců: celkem 12 osob
Provozní doba: od 6:30 – do 16:00 hod.
Statutární zástupce: od 1.10.2020 ředitelka Bc. Šárka Křivová
IČO: 70983933, DIČ: 298-70983933

Neváhejte se nás zeptat