Náš den

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY:

6:30 – 7:30 – otevřemí MŠ, všechny děti se scházejí v III. třídě – “Koťátka”

od 7:15 – se podává ovoce, popř. zelenina , teplý čaj

7:30 – děti z “Berušek” a “Sluníček” odcházejí do svých tříd

6:30 – 9:30 – hry, samostatné činnosti dětí a činnosti řízené pedagogem, zájmové aktivity

9:00  svačina

9:30 – příprava na pobyt venku

9:35 – 11:35 – pobyt venku

11:35 – 11:40 – příprava na oběd

11:40 – 12: 10 – oběd

12:10 – 13:40 – hygiena, příprava na odpočinek, individuálně odpolední klid, klidné činnosti dětí, individuální či skupinkové činnosti s dětmi (konkrétně plánované)

v 15:15 – děti ze II. třídy “Berušky” scházejí do III. třídy ke “Koťátkům”

v 15:30 – děti z I. třídy “Sluníčka” scházejí do III. třídy ke “Koťátkům”

15:15 – 16:00 – odpolední zájmové činnosti dětí ve III. třídě

CO SI PŘINÉST S SEBOU DO MŠ

– hrací oděv

– pyžamo

– náhradní oblečení vždy ve skříňce! (spodní prádlo, ponožky, tepláčky, tričko)

– oděv na vycházky

– přezůvky s pevnou patou


VŠE VIDITELNĚ PODEPSANÉ!!!!

Ručníky, povlečení zajišťuje MŠ.

PROVOZ MŠ:

Provoz MŠ začíná v 6:30, děti se scházejí v 3. třídě “Koťátek”. Děti ze tříd “Berušek” a “Sluníček” si paní učitelka z 2. a 3. třídy odvádí přibližně okolo 7:30., odpoledne děti scházejí v 15:15 a 15:30 rovněž do 3. třídy. Provoz MŠ končí v 16:00 – rodiče či pověřené osoby jsou povinni do téhle doby převzít dítě a opustit společně s dítětem budovu MŠ.

Učitelka dítě z MŠ vydá pouze zákonným zástupcům dítěte nebo osobě řádně zapsané v Plné moci (podepíší oba zákonní zástupci i pověřená osoba).

Žádáme rodiče, aby pro vstup do budovy používali své čipy, anebo mobilní aplikaci 2N Mobile Key.

Budova je přístupná na čip, anebo přes mobilní aplikaci 2N Mobile Key v tuto dobu:

6:30 – 8:30 (pro přivádění dětí do MŠ)

12:15 – 12:35 (pro odvádění dětí z MŠ po obědě)

14:30 – 15:55 (pro odvádění dětí z MŠ)

Strava se odhlašuje (osobně nebo telefonicky) den předem do 14:00. Výjimkou je pondělí – v pondělí lze odhlásit stravu do 7:30 hod.