Blog categories

Comments

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

v Mateřské škole Kostice, příspěvková organizace

Hlavní 2, 691 52 Kostice

 

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kostice, příspěvková organizace, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/21 s termínem nástupu k 1.září 2020 se stanovením délky zkušebního pobytu               v mateřské škole na dobu tři měsíce :

 

Seznam  přijatých  uchazečů:

3/ 2020

10/ 2020

11/ 2020

17/ 2020

14 / 2020

8/ 2020

18/ 2020

9/ 2020

6/ 2020

2/ 2020

12/ 2020

 

Datum zveřejnění :   5.6.2020 Ředitelka školy : Balgová Lenka

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *