Comments

Třída Sluníčka 8. 11. – 12. 11. 2021

TÉMA:  „LISTOPAD, LISTOPAD, LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD“

  1. 11. – 12. 11. 2021

 

PODZIMNÍ LISTÍ

Hnědá, žlutá, červená,

tyhle barvy podzim má.

Zelená už skoro není,

dennodenně barvu mění.

 

Nakonec však opadá

i listí svůj konec má.

Z listí jsou teď závěje,

to proto, že podzim je!

 

– Umět rozlišit listnaté (listí) a jehličnaté (jehličí) stromy

– Znát jména některých listnatých stromů (lípa, ořešák, dub, buk, vrba, bříza) a jehličnatých stromů (smrk, borovice, jedle)

– Grafomotorické cvičení, rovné čáry, obloučky, vrchní oblouk

– Skládání z papíru – jehličnaté stromy, poskládej, nalep a dokresli obrázek

– Zraková rozlišování – pracovní list „Co do řádku nepatří“

– Slovní vyjadřování, rozvoj fantazie – „Podzimní příběh“ – dítě pojmenuje obrázky, vybarví, vystříhá a snaží se vymyslet příběh z obrázků, poté jej nalepí na papír do řady a příběh odvypráví

– „Poskládej slovo z písmenek dle předlohy“ – didaktická pomůcka v MŠ

– Umět napodobit psanou formou slovo dle předlohy  JEŘABINA, BUK, JAVOR…. nebo dítě zkouší jednotlivé písmena vymodelovat z plastelíny

– „Čtení a práce s písmeny – košíčky“  přiřadit obrázek ke správnému košíčku

– Procvičování barev – barevné listí

– Smyslové vnímání – rozlišování plodů stromu, přiřazování plodů k listu

– Písničky – „Sedí liška pod dubem“, „Listopad, listopad“, „V zahradě na hrušce“, „Spokojené veverky“

– Nácvik básniček – „Podzimní listí“, „Stromy“, „Vítr“

– Rytmizace básniček- hrana tělo

– Říkanky s pohybem – „Hrábě“, „Leze, leze brouk“

– Pracovní list – pojmy MALÝ x VELKÝ

– Dechové cvičení – foukání do listů – fííí

 

PÍSNIČKY:

SEDÍ LIŠKA POD DUBEM

Sedí liška pod dubem, má píšťalku a buben.

Na píšťalku píská a na buben tříská.

 

V ZAHRADĚ NA HRUŠCE

V zahradě na hrušce sedává kos,

má černý kabátek a žlutý nos.

Na našem komíně sedává čáp, klape si zobákem klap, klap, klap, klap.

 

LISTOPAD 

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad,

zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.

 

SPOKOJENÉ VEVERKY

Seděly dvě veverky na červené jedli

chvilku něco chroupaly, chvilku něco jedly.

A když měly plná bříška, řekli si už dost.

Houpaly se houpy, houpy, jen tak pro radost

 

BÁSNIČKY:

STROMY

Létá listí mezi stromy,

poletuje mezi domy.

Stromy spolu závodí,

kdo je nejdál odhodí.

 

VÍTR

Vítr přišel s listopadem,

všechno listí padá na zem.

Milé děti, těšte se,

on nám zimu přinese.

 

ŘÍKANKY S POHYBEM:

HRÁBĚ

Na zahradě u babičky                             -dřepy

Půjčila jsem si hrabličky.                        – stoj, kývání hlavou

Hrabu tam a zase zpátky                        – chůze vpřed a zase vzad

hrabu listí na hromádky .                       – stoj, rukama ukazujeme hromadu

Foukne vítr – fíí (zafoukáme) a co se stane?

Listí je zas rozfoukané.                             – běh po třídě

 

LEZE, LEZE BROUK

Leze, leze brouk                         – lezeme po kolenou

vítr do něj fouk.                         – foukneme

Otáčí se dokola,                         -otáčíme se na zadečku dokola

zavolejte doktora,                    -naznačujeme volání

převalil se brouk.                      -převalíme se na záda a klepeme nohama a rukama

 

 

 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *